Perceptie werkelijkheid en data

Perceptie, werkelijkheid en data hangen sterk samen. In een ideale situatie bereik je afstemming, maar dat is zeker niet altijd het geval. Waar een perceptie ontstaat die niet strookt met de werkelijkheid, is het nuttig om in de data na te gaan wat er precies aan de hand is. Is de situatie wel zo erg als mensen zeggen? Is het wel zo dat er sprake is van een probleem, omdat de wandelgangen dat zo benoemen?

Stel je in zulke gevallen dan vaker de vraag: welke data kunnen me helpen om hier zicht op te krijgen? Waar haal ik die data? En wat vertellen ze me? Met andere woorden: wat is de werkelijkheid en hoe ligt die ten opzichte van de perceptie van die werkelijkheid?

Perceptie werkelijkheid en data: streef afstemming na

Als perceptie en werkelijkheid mooi afgestemd zijn op elkaar, dan is er meestal geen probleem. Als de perceptie niet overeenkomt met de werkelijkheid, is er werk aan de winkel. Waarschijnlijk ben je je daar als leidinggevende wel van bewust en zet je er volop actie op. Is de werkelijkheid gekend, maar de perceptie niet, dan los je dat op met data verzamelen, bijvoorbeeld via een zachte meting (enquête, interviews …).

Moeilijker wordt het als de perceptie gekend is, maar de werkelijkheid niet. Dat stelt de leidinggevende voor een moeilijke situatie. Heel vaak is de enige uitweg uit zo’n moeilijke situatie … erdoorheen. Een omweg of een uitweg, de kwestie vermijden of minimaliseren zijn gewoonweg heel vaak niet mogelijk of ronduit schadelijk. Dus zet je schrap en ga ertegenaan.

Altijd Positief blijven?

Sommige leiders kiezen ervoor om in moeilijke omstandigheden eerst vooral positief te blijven. Daar valt intuïtief heel wat voor te zeggen. Ze verbloemen de situatie en hopen zo de “kwade geesten” af te wenden zonder dat ze schade aanrichten. In sommige situaties zal dat ook werken omdat het de medewerkers doet blijven geloven in een gunstige afloop. Er ontstaat een samen-uit-samen-thuis-mentaliteit die voor een goede groepsdynamica kan zorgen. Er is sprake van hoop, maar hoop is geen strategie. Eigenlijk leven ze gewoon voor een deel in ontkenning omdat de data ontbreken.

Kan positief zijn ook naïef zijn?

Het is moeilijk om het “tipping point” te bepalen. Vanaf wanneer duurt de onduidelijke situatie te lang en is ze van die aard dat positieve communicatie naïef overkomt en schade aanricht? Vanaf wanneer kies je er als leider voor om de negatieve situatie te benoemen en aan te pakken? Hopelijk zal je ervoor kiezen om eerst volop na te gaan wat er precies aan de hand is. Dat doe je door allerlei data te betrekken en de situatie te benaderen voor wat ze werkelijk is. Niet érger, maar ook niet minder erg.

De coronapandemie bood legio voorbeelden van dat laatste. Als in een organisatie (veel) mensen afwezig zijn, en mensen neigen naar onrust, is het nuttig als je kan aantonen dat niet al die afwezigheden te wijten zijn aan besmettingen. Er zijn immers ook andere redenen waarom iemand afwezig is. En dat de maatregelen die werden genomen er niet per se op wezen dat al die afwezigen ziek waren. Sommigen zaten in quarantaine wegens een positief familielid. Het helpt om die data nauwkeurig in beeld te hebben en zo de perceptie te beïnvloeden (of te keren). Het was zelfs een nuttig instrument om aan te tonen dat de genomen maatregelen werkten en de data boden houvast wanneer de pers informeerde.

Perceptie, werkelijkheid en data: het belang van data in perceptiebepaling

Vanaf wanneer in het algemeen een bepaalde perceptie ontstaat, is het nuttig om de beschikbare cijfers te betrekken. Om na te gaan wat bijvoorbeeld de schaal van een probleem is. Is het inderdaad zo erg als men percipieert? Cijfers kunnen dat beeld bevestigen of ontkrachten en zo de perceptie omkeren. Zo is becijferd negatief nieuws uiten een manier om de perceptie ten goede te keren en opnieuw positief te maken.

Of hoe een positieve perceptie soms het gevolg is van de situatie te benoemen zoals ze is, en niet zoals men denkt dat ze is. Om goed te onthouden: een leider werkt met de perceptie, zeker wanneer die anders is dan de werkelijkheid!

Een gedachte over “Perceptie werkelijkheid en data

Voeg uw reactie toe

Ik ben benieuwd naar jouw reactie! Deel ze hier.

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: