De leider als deel van elk probleem

De leider als deel van elk probleem. Bij John Eades (Learnloft) las ik dat leiders ofwel een probleem creëren, ofwel eraan bijdragen ofwel het te lang tolereren.

Leaders either created the problem, contributed to the problem, or tolerated the problem.

John Eades

Dat betekent dat de leider sowieso deel is van elk probleem. Die kwestie bleef een tijdje door mijn hoofd gaan. Is het onzin? Is het waar? Of is het onvolledig?

De leider als deel van elk probleem. Is het onzin?

“Onzin” is het alleszins niet. Als een werknemer zijn werk niet doet en daarmee anderen in de problemen brengt, harde werkers die compenseren wat die ene laat liggen, dan heb je als leider een rol te spelen. Ga in gesprek, geef werkpunten mee in coaching… In het slechtste geval eindigt het zelfs met een ontslag.

Is het waar?

“Waar” is het ook niet per se. Als het gaat om een beperking die gepercipieerd wordt als probleem, bijvoorbeeld. Je weet wel, een probleem kan je oplossen en een beperking ligt buiten je vermogen om op te lossen en moet je aanvaarden. Misschien is het dan zinvol om je kwetsbaar op te stellen en via communicatie duidelijk te maken dat het een beperking is, en geen probleem.

Als je teamleden denken dat je als leider een probleem kan oplossen, maar het in werkelijkheid niet mogelijk is om dat probleem op te lossen, dan geldt de stelling niet. Misschien ligt een oplossing wel volledig buiten je bereik. Wetgeving kan daarvoor zorgen, of een standpunt van hoger management dat niet bekend is (mag zijn) bij je teamleden. Het brengt de leider soms zelfs in grote moeilijkheden.

Is het onvolledig?

Misschien wel. Sleutelen aan een probleem, participatie inschakelen, gesprekken erover voeren, deeloplossingen bedenken, onderzoek voeren, uitstel inbouwen … de rij mogelijkheden is eindeloos om een probleem niet aan te pakken en tegelijkertijd toch ook wel. In de perceptie kan dus leven dat een probleem hardnekkig is, en mensen aanzet tot onwenselijk gedrag, maar eigenlijk is een oplossing wel in de maak.

Het lijkt dus een perceptiegegeven. Hoe wordt een probleem gepercipieerd? Hoe wordt de oplossing gezien en weet men dat er aan een oplossing wordt gewerkt? Ziet men een beperking als probleem van de leider?

Perceptie bepaalt vaak de koers en de aanpak van de leider. Die zekerheid blijft staan.

Wat vind jij?

Ik ben benieuwd naar jouw reactie! Deel ze hier.

Thema: Baskerville 2 door Anders Noren.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: